Nordex tar in nästan 140 miljoner euro i form av nytt kapital med en större aktieägare

Blad service på höga höjder. Foto: Nordex Ag

Nordex har – liksom Vestas och resten av vindindustrin – drabbats av stigande råvarupriser, förseningar, krig i Ukraina och kinesiska nedläggningar.

Vestas-konkurrenten Nordex har erhållit 139,4 miljoner euro i form av nytt kapital med storägaren Acciona.

- Detta görs för att säkerställa att företaget har tillräcklig likviditet för att möta de utmaningar som vindkraftindustrin för närvarande står inför, meddelade Nordex nyligen.

Stabilisering av marknadsmekanismer

- Bolaget är fortsatt väl positionerat för att uppnå förbättrad lönsamhet med ett strategiskt mål om en EBITDA-marginal på 8 procent på medellång sikt, så snart marknadsstämningen har stabiliserats och prissättningsmekanismerna för nya order börjar träda i kraft, skriver Nordex.

Saken förvärrades ytterligare när även den tyska vindkrafttillverkaren drabbades av en hackerattack i våras.