Vestas tekniska chef efterlyser en avmattning av ny teknologiutveckling

- Det avgörande är att säkerställa att vi kan växa som industri och kan växa tillräckligt snabbt för att matcha det ökade energibehovet och målen för nettonollutsläpp av växthusgaser, skriver Anders Nielsen. Foto: Vestas

Enligt teknikdirektören ska turbiner masstillverkas utifrån välkända och effektiva tekniker, så att investeringar kan tjänas in innan producenterna måste anpassa produktionen till ny teknik.

Vindkraftindustrin måste bromsa utvecklingen av nya turbiner och teknologier för att ge extra fart på utbyggnaden av havsbaserad vindenergi.

Så lyder uppmaningen från teknikdirektör Anders Nielsen från vindkrafttillverkaren Vestas i ett inlägg i industrimediet Windpower Monthly.

Effektivare leveranskedjor

Han menar att snabba produktintroduktioner utmanar branschens möjligheter att öka skalan i produktionen, optimera turbinens prestanda och etablera starka och effektiva leveranskedjor.

Och med de massiva mål som aviserats för de kommande åren för havsbaserad vindexpansion, enligt teknikdirektören, är det dags för industrin att anpassa sig till kursen för att säkerställa att den kan leverera på de offensiva målen.

Återinvestera i skala och innovation

Storskalighet måste motivera investeringar

En nyckelfaktor för att möjliggöra denna massiva expansion av havsvind är en mognad av industrin och att den förbereder sig för skalbarhet och lokalisering.

- För att detta ska hända måste utvecklare av teknik över hela värdekedjan kunna skapa tillräckligt med värde för att återinvestera i skala och innovation, skriver Anders Nielsen vidare i inlägget för Windpower Monthly.

Med andra ord måste turbiner masstillverkas baserat på välkända och effektiva tekniker så att investeringar kan tjänas tillbaka innan tillverkarna måste anpassa produktionen till ny teknik.

För att optimera värdekedjan behövs ett smartare och mer ansvarsfullt förhållningssätt till produktutveckling. Enligt honom ska fokus ligga på att fullända och förbättra befintliga plattformar och att inte introducera ny teknik för snabbt.

Industrialisering av plattformar

- För snabb introduktion av ny teknik, såsom större turbiner, innan befintlig teknik har implementerats på rätt sätt är inte hållbart för havsvind eftersom det förhindrar industrialisering av plattformar och förmågan att optimera installationsprocesser och service samt inlärningen av prestandadata när det gäller att förbättra kvalitet, hävdar han.

Samtidigt utmanar alltför snabba förändringar mellan olika teknologier och begränsar möjligheten att göra nya investeringar – bland annat i en uppskalning av produktionen som är nödvändig för att nå de stora ambitionerna.

- Vi måste agera nu för att skapa en hållbar och lönsam värdekedja. Vi har de lösningar vi behöver för att få ut det mesta av utvecklingen, och om vi skalar och optimerar dessa på ett hållbart sätt kommer vi också att hitta de senaste lösningarna, säger Anders Nielsen .