Oljegiganterna planerar en flytande vindkraftspark på 1 gigawatt utanför Bergen

Equinor och dess partners Petoro, TotalEnergies, Shell och ConocoPhillips i Troll- och Osebergfälten, har initierat en studie och undersöker möjliga alternativ för att bygga en flytande havsbaserad vindkraftpark i Troll-området cirka 65 kilometer väster om Bergen, Norge. Bild: Equinor

Equinor, Total och Shell planerar att bygga en ny flytande havsvindspark som ska elektrifiera olje- och gasriggar på Troll- och Osebergsfälten. Förstudier pågår så projektet beräknas vara i drift 2027.

En helt ny flytande havsbaserad vindkraftpark utanför Bergens kust ser ut att vara på väg.

- Turbinerna ska hjälpa till att elektrifiera olje- och gasriggar i Trollfältet och Osebergsfältet, som drivs av de fem företagen; Equinor, Petero, Total Energies, Shell och Conoco Phillips, skriver Equinor i ett färskt pressmeddelande.

Operativa olje- och gasriggar

Projektets arbetstitel är Trollvind och turbinerna är planerade att kunna producera 4,3 terawattimmar årligen med en produktionskapacitet på 1 gigawatt.

Utöver nya turbiner handlar projektet även om att bygga kablar som ska föra tillbaka kraften till Kollsnes kraftverk, som därifrån ska föra ut kraften till de operativa olje- och gasriggarna.

De flytande vindkraftverken kan stå klara 2027, givet att de förstudier som nu pågår visar en framkomlig väg. De fem partnerna förväntas starta investeringen nästa år.

Bidrar till lokal industri

- År 2020 satte det norska Stortinget upp ett mål om att minska utsläppen av växthusgaser från den norska kontinentalsockeln med 50 procent. jämfört med 1990 till 2030, och det är en del av bakgrunden för projektet, säger Shells vice vd. Direktör för förnybar energi Thomas Brostrøm i tillkännagivandet:

- Det här kan vara en fantastisk möjlighet för Norge och för branschen. Att samla vår förmåga i målet att minska koldioxidutsläppen genom havsbaserad vindkraftsutveckling är precis den typ av åtgärder som våra företag behöver på vår väg mot att nå målet om nollutsläpp till 2050, konstaterar Shells vice vd.

Dessutom kommer projektet att bidra till den lokala industrin på land och behålla Norges ledande position på den flytande havsvinden, understryker Equinors vd Anders Opedal:

- Trollvind är ett koncept som kommer att bidra till att uppnå flera mål: det minskar CO2-utsläppen genom elektrifiering, levererar el till ett område där bristen på el redan utmanar utvecklingen av ny industri, och sedan hjälper det Norge att behålla sin ledande position inom området av flytande havsvind.

Projektet Hywind Scotland

Planen för ny flytande havsvind kommer mindre än tre veckor efter att Equinor proklamerade att det var dags för stora flytande havsvindprojekt. Bolaget baserade uttalandena på projektet Hywind Scotland, som är världens första kommersiella flytande vindkraftspark till havs med en produktionskapacitet på 30 megawatt. Projektledningen anser att det är dags att skala upp det.

– Vi behöver stora projekt, och anledningen är att vi måste sänka kostnaderna. När vi pratar om stora projekt tänker vi gigawatt, säger Equinors representant Sonja Chirico Indrebø med ansvar för driften av Hywind Scotland.

Källa: Equinor