SOFIDEL: 30 000 ton papper producerat med hjälp av vinden

Sofidel och RWE Renewables ser tillbaka på det första året av deras partnerskap, direkt från Alcamo II landbaserad vindkraftspark på Sicilien, Italien. Tack vare avtalet har parken redan phjälp till att minska mängden av CO2-utsläpp till atmosfären med 15 000 enheter. Foto: Sofidel

30 000 ton papper, eller motsvarande nästan 150 miljoner Rotoloni Regina toalettpapper.

 Det är så mycket Sofidel, en global ledare inom tillverkning av mjukpapper för hygieniskt och hushållsbruk, har producerat genom att använda ren energi från Alcamo II vindkraftspark på Sicilien, Italien, ett år efter att ha undertecknat ett partnerskapsavtal med RWE Renewables , ett av världens ledande företag inom förnybar energiproduktion.

Utsläppsminskning

Samarbetet inleddes med undertecknandet av ett Power Purchase Agreement (PPA), ett långsiktigt leveransavtal, giltigt till slutet av 2030 med Sofidel som enda företagsavtagare.

Under de första 12 månaderna, tack vare de fyra installerade turbinerna med en total produktionskapacitet på 13,6 megawatt (MW), kunde Sofidel förlita sig på över 32 000 MWh ren energi från den sicilianska anläggningen, vilket står för mer än 35 procent av el som köpts från nätet av Sofidel Groups italienska anläggningar och som resulterar i en minskning av utsläppen på mer än 15 000 ton CO2e*.

- Under de senaste två åren har Sofidel inlett en ny strategisk fas av sin energianskaffningspolicy, i linje med övergångsvägen till en koldioxidsnål ekonomi. Partnerskapet med RWE Renewables är ett viktigt steg på denna resa. Att kunna räkna med ett stadigt flöde av energi från förnybara källor fram till 2030 kommer att göra det möjligt för oss att ta ytterligare ett steg mot att nå de klimatskyddsmål vi har satt upp för oss själva, konstaterade Riccardo Balducci, Sofidels energi- och miljödirektör.

Sofidels mål för minskning av koldioxidutsläppen för 2030 har godkänts av initiativet Science Based Targets (SBTi) som överensstämmer med nivåer som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2°C enligt Parisavtalet.

Leverantörernas massaprocess

Dessa mål inkluderar en minskning av scope 1, 2 och scope 3 CO2-utsläpp från leverantörers massaprocess 40 procent per ton papper från ett basår 2018 – förutom en minskning av scope 3 CO2-utsläpp med 24 procent per ton av papper från ett 2018 års basår.

Sofidels engagemang för att bekämpa klimatförändringar ledde till att företaget togs upp på Climate Change "A List" av CDP, en ideell organisation som stödjer investerare, företag, städer, länder och regioner över hela världen i att hantera sin miljöpåverkan.

Källa: Sofidel