Equinor säger att det är dags för stora flytande vindkraftsprojekt

När Hywind Tampen i Norge tas i drift kommer det att vara världens största flytande vindkraftspark till havs. Bild: Equinor

- Nya flytande vindkraftsprojekt till havs bör helst vara av gigawattskalan, och över 500 megawatt som ett minimum säger Equinors ansvarige för flytande vindprojekt.

På ett seminarium arrangerat av klimatorganisationen ZERO sa Equinors vice vd för flytande havsvind att det är dags att satsa på stora projekt inom segmentet.

 Stora projekt

 - Vi behöver stora projekt och anledningen är att vi måste sänka kostnaderna. När vi säger stora projekt menar vi i gigawattskalan, säger Sonja Chirico Indrebø.

Hon anser att det är bevisat att flytande havsvind är en bra energikälla. Kunskapen bygger på egen erfarenhet från tre års driftledning hos Hywind Scotland.

- Hywind Scotland har haft den högsta årsproduktionsnivån i världen, med en kapacitetsfaktor på 57 procent. Detta visar att det fungerar. Flytande turbiner fungerar bra, säger Indrebø.

Det är mycket höga siffror och mycket högre än vad vindkraften på land kan leverera. Enligt Norges vattenressurs- og energidirektorat (NVE) kom genomsnittet för landbaserad vindenergi i Norge till 32,5 procent 2021.

 Kapacitetsfaktorn för havsvind med fast botten är högre än för landbaserad vindkraft men är inte jämförbar med resultaten av Hywind Scotland.

 Kommer att bedriva 47 procent av världens flytande vind

Indrebø säger att arbetet nu pågår för att färdigställa de fyra första vindkraftverken och att vindkraftsparken kommer att ha en sammanlagd kapacitet på 94,6 megawatt när den tagits i drift någon gång i år.

Under ett hearingsuttalande på Utsira Nord varnade vindbolaget för att dela upp tillstånd mellan områden som är för små. I denna fråga har de norska myndigheternas beslut ännu inte kommit, men Equinor betonar att andra länder redan ser behovet av stora projekt.

- Vi arbetar särskilt gärna med ett projekt i Sydkorea på 800 megawatt, säger Indrebø.

Källa: Equinor