NVE: Norden har redan ett effektunderskott

Integrerade operativa energinät i norra Europa. Bild: Wikipedia Common, kredit: Kimdime

Forskning visar att elsystemet i Norge och Norden kommer att möta utmaningar med kraftbalansen fram till 2030.

Norge är det enda nordiska landet med överskott i kraftbalansen. Det vill säga hur mycket kraft som kan produceras när det behövs som mest.

Beroende av elimport

Danmark, Sverige och Finland har redan ett elunderskott och under perioden fram till 2030 kommer hela Norden att vara beroende av elimport när elförbrukningen är som störst, medan de oreglerade förnybara energikällorna inte levererar när solen inte är skiner och vinden inte blåser. Det visar en ny rapport från NVE.

SEAS-NVE är det tidigare namnet på den danska energi- och fibernätskoncernen Andel. Namnbytet skedde 2020 och är en hänvisning till bolagets ägarform, kooperativet. Andel investerar i lösningar inom grön omställning och digital jämlikhet för att skapa värde för kunder och aktieägare. Det gör de bland annat genom ett antal dotterbolag inom olika segment inom energisektorn – bland annat Cerius och Radius grid, Clever, Energi Danmark, Fibia och Andel Energi. Aktie ägs av ca. 400 000 Zeeland aktieägare och har 2,8 miljoner kundrelationer över hela landet.

Danmarks största kundägda energibolag

Bolaget uppstod 2005, då två bolag slogs samman och blev Danmarks största kundägda energibolag. SEAS är en förkortning för Sydsjællands Elektricitets Aktieselskab (grundat 1912), som den 1 april 1951 gick samman med Falsters Højspændingsværk (också grundat 1912).

NVE betyder Andelsselskabet Nordvestsjællands Elektricitetsværk (grundat 1913).