Norge: Fram till år 2040 ska 30 gigawatt havsvind utannonseras

Den norska havsenergilagen antogs den 12 juni 2020 och samtidigt öppnade regeringen två områden för utveckling av marina energianläggningar i Norge. Dessa områden är Utsira norra och södra Nordsjön II och är skisserade på denna karta. Pressbild: Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE

- Målet med 30 gigawatt havsvind är att säkerställa försörjningstryggheten och bidra till låga elpriser, konstaterar statsminister Jonas Gahr Støre. Men dessutom ska el också skickas till Europa där nästa anbud redan kan vara med utlandsförbindelser.

Nyligen presenterade den norska regeringen Norges nya havsvindambitioner. År 2040 ska 30 gigawatt havsvind utannonseras.

För att täcka ökade behov

Det fördubblar nästan den nuvarande norska kapaciteten. Enligt NVE har Norge idag 33,4 gigawatt vattenkraft, 4,7 gigawatt landbaserad vindkraft och 0,7 gigawatt värmekraft.

Havsvinden ska användas för att täcka den förväntade ökade elförbrukningen i Norge under de kommande åren och den kommer även att hjälpa övriga Europa med omställningen till förnybar energi. På presskonferensen låg dock regeringens fokus först och främst på att säkerställa Norge tillgång till mer el, och det var också vad statsminister Jonas Gahr Støre berättade för EnergiWatch som fick möjlighet att ställa frågor i plenum.

Källa: Energy Watch