RWE får tillstånd för förundersökningar om havsvindsparken Thor

RWE undertecknade nyligen ett koncessionsavtal med den danska energistyrelsen (Energistyrelsen) i närvaro av den danska klimat-, energi- och försörjningsministern Dan Jørgensen. Koncessionen ger RWE rätt att bygga vindkraftsparken Thor till havs och bedriva den i 30 år. Med en planerad kapacitet på cirka 1 000 megawatt (MW) kommer Thor att bli Danmarks hittills största havsbaserade vindkraftspark. Foto: RWE

Nyligen utfärdade den danska energimyndigheten ett förstudietillstånd till RWE, som nu kan börja samla in data och genomföra analyser inom projektområdet.

Det ger det tyska energibolaget möjlighet att tekniskt kvalificera projektet och därmed undersöka bl.a om turbinfundamentdesign och kabeldesign kan realiseras.

En gigawatt

Danska Energistyrelsen har därmed gett RWE grönt ljus att starta förstudier även i det projektområde, där vindkraftsparken Thor med sina 1 gigawatt kommer att ligga.

Havsvindkraftsparken Thor ska vara klar senast 2027 och RWE kommer därför att börja etablera sig i Thorsminde hamn under våren 2023.

Under 2026–2027 startar RWE vindkraftsparken och ett service-centrum kommer att etableras.

Källa: RWE