Nya algoritmer ska skydda vindkraftverk från hackerattacker

En blåsig plats mellan San Jacinto och San Bernardino bergen i USA är en perfekt plats för att skörda vind. Foto: Wikipedia Common, kredit: Erik Wilde

En grupp innovativa danska aktörer planerar att väcka sårbarhet i kritisk infrastruktur till liv genom att utveckla nya algoritmer för att kunna skydda vattennätverk, vindkraftverk och energisystem mot hackare.

Mer digitalisering gör också energisystemen mer sårbara. Därför kommer Ørsted, Grundfos, Aalborg Universitet och Alexandra Institute tillsammans att utveckla och testa nya algoritmer som kommer att gardera kritisk infrastruktur mot eventuella hackerattacker.

Öka produktionskapaciteten

- Vindkraftverken får mer och mer produktionskapacitet; därigenom kan ett problem som påverkar ett eller flera havsbaserade vindkraftverk resultera i stora driftstörningar. Möjligheten att automatiskt isolera de berörda komponenterna kan minska problemets spridning och minska den potentiella omfattningen av driftstörningar, säger Lukasz Brewka, chefen för Scada Secure Connect-avdelningen på Ørsted.