Höga energipriser ger Equinor fantastiska resultat

Empire Wind är Equinors första vindprojekt utanför Europa, offshore New York, som potentiellt kan producera upp till 2 000 megawatt el. Foto: Equinor

Norska oljebolaget har gynnats av de höga energipriserna som har skickat resultaten uppåt. I gengäld leder ett farväl till ryska joint ventures till nedskrivningar på miljarder.

Första kvartalet 2022 har verkligen inte varit en dålig månad för Equinor, som kan se en fördubbling av intäkterna. Samtidigt har rörelseresultatet mer än tredubblats, samtidigt som resultatet har vuxit med över 250 procent.

Förklaringen ska finnas i de betydligt högre energipriserna än vad som var fallet under samma period året innan.

Därmed har Equinor realiserat ett snittpris per fat eldningsolja på 101,4 dollar, vilket är 67 procent högre än första kvartalet 2021. Det europeiska gaspriset har gått från 6,65 USD till 29,6 USD per mmbtu (28,6 M3).

Källa: Equinor