Vindkraftstillverkaren Vestas investerar i Copenhagen Infrastructure Partners bioenergifond

Fonden kommer att fokusera på aktieinvesteringar i avancerad bioenergiinfrastruktur. Foto: Copenhagen Infrastructure Partners

Vindkraftstillverkaren Vestas investerar i Copenhagen Infrastructure Partners bioenergifond

Den danska vindkraftstillverkaren Vestas har gett finansiellt stöd åt landsmannen Copenhagen Infrastructure Partners (CIP:s) nya bioenergifond.

CIP samlade in 375 miljoner euro i den första avslutningen av sin CI Advanced Bioenergy Fund I. Målet är så småningom att samla in 1 miljard euro i fonden.

Fonden kommer att fokusera på aktieinvesteringar i avancerad bioenergiinfrastruktur i Europa och Nordamerika, inklusive råvaror, produktionsteknologier och uttagsmarknader.

Vid sidan av Vestas gjorde även stora institutionella investerare från Danmark (PensionDanmark och Industriens Pension) och Sverige (Andra AP-fonden och Fjärde AP-fonden) kapitalåtaganden till fonden.