Statkraft tror på betydligt större potential för norsk havsvind i Nordsjön

Under 2021 Statkraft och Neste ingick ett elförsäljningsavtal, PPA, om nybyggd finsk vind, som ska hjälpa Neste att hålla utsläppen från produktionen av hållbart bränsle nere. Foto: Statkraft

Statkrafts direktör Henrik Sætness tycker inte att olja och gas har tagit för mycket plats i Nordsjön. Det finns mer än tillräckligt med utrymme för en större satsning på havs-och även en del landbaserad vindkraft.

I Norge höll forskningsinstitutet Sintef strax före påsk en work.shop om energikrisen i Europa på Statkraft

Skiljer på kort och lång

EnergiWatch fick en pratstund med Statkrafts direktör Henrik Sætness och nyhetssajten frågade om kriget och energikrisen kunde påskynda Europas omställning till förnybar energi. Han påpekade att man måste skilja på kort och lång omställning.

- Förnybar energi kommer att vara ett av många bidrag, men det kommer inte att lösa problemet idag. På lång sikt är förnybar energi ett av de riktigt stora verktygen för att lösa gasberoendet, säger Henrik Sætness.