Iberdrola får grönt ljus för Vestas havsbaserade vindpark

Iberdolas vindpark väster om Duddons Sands. Foto: Iberdola

De tyska myndigheterna har godkänt uppförandet av Baltic Eagle-projektet på 476 megawatt.

De 50 Vestas havsbaserade vindkraftverken vid den tyska marinparken Baltic Eagle har nu fått grönt ljus.

Den tyska myndigheten för sjöfart och hydrografi, BSH, har godkänt Iberdrolas projekt på 476,25 megawatt, som kommer att etableras i den tyska delen av Östersjön fram till den förväntade driftsättningen 2024.

Utanför Rügens kustlinje

Inledningsvis ska det spanska energibolaget nu undersöka havsbottnen utanför ön Rügen för eventuella blindgångare från Andra världskriget.

Medan själva installationen är inställd på att börja nästa år. Då kommer 50 stycken V174 på 9,5 megawatt var levereras och installeras av tyska EEW, medan det spanska företaget Iberdrola har fått i uppdrag att leverera adapterbitarna (TPs).