Danmark kommer att fyrdubbla vindkraft och solenergi på land före 2030

Vind- och solenergi på Bornholm. Vindkraftverk på land och solceller behöver bara minimalt med stöd, visar det senaste danska anbudet. Smidigare planering och snabbare ärendehantering kan driva ner priserna till stödfri terräng, säger Dansk Energi. Landvind och solceller är de billigaste gröna energikällorna. Detta betonades återigen i den senaste upphandlingen av både vindkraftverk och solceller. Foto: General Electric, kredit:Arkivfoto: Jesper Tornbjerg

Danska regeringen planerar på att öka solenergin och vindkraften på land.

Den danska regeringen har för avsikt att öka produktionen från landbaserad vindkraft och solceller fram till 2030, berättade Danmarks premiärminister Mette Frederiksen under en presskonferens efter att ha presenterat ett regeringsreformförslag.

- Vi höjer nu ambitionerna ännu mer med vindtillskott på land, fler solpaneler och havsvind samt ytterligare energiöar, säger Frederiksen:

- Vi vill utöka förnybar energi med så mycket som möjligt och på det mest smarta sättet.

Fyrdubbling krävs

På presskonferensen säger klimat-, energi- och energiminister Dan Jørgensen att det är "svårt att kvantifiera" den nationella potentialen för att öka produktionen av grön kraft fram till 2025.

Regeringens plan, som också innebär dialog om utbyggnaden med kommunerna, kommer att kräva en fyrdubbling av nuvarande vindkraft på land.

Barriärer måste tas bort för att säkerställa tillgången på nödvändiga områden, vilket anges i förslaget, som också konstaterar att "priserna på både solkraftparker och landbaserade vindkraftverk har sjunkit under de senaste åren", vilket också ger "fler och fler exempel" på utveckling som är hållbar utan statsbidrag.

Noll mängd subventioner

Den danska regeringen säger också att tillförsel av grön kapacitet utöver inhemska krav måste uppnås utan subventioner och utan "väsentliga kostnader" för konsumenter och kunder.

När det gäller vindkraft till havs vill regeringen också påbörja förberedelserna för nya energiöar i Nordsjön, vars fulla potential bör ”avverkas”.

Inför 2030 har Nordsjön potentialen att installera 35gigawatt vindkraft till havs, säger regeringens pressrepresentant till pressen, vilket motsvarar en 15-faldig tillväxt i förhållande till nuvarande havsbaserad vindkapacitet i danska vatten.

Katalog över visioner

Regeringen vill också att nationen ska vara en nettoexportör av grön energi från 2030 och leverera el till resten av Europa.

Enligt siffror från lobbyn Green Power Denmark har bygget av inhemska vindkraftverk mer eller mindre stannat av under de senaste tio åren. Å andra sidan har produktionen per enhet ökat.

Socialliberala partiet, en parlamentarisk anhängare av den socialdemokratiska regeringen, kallar förslaget en "fin katalog över visioner."

- Men det finns konkreta förslag. Den stora obesvarade frågan efter presskonferensen kvarstår dock: Hur, specifikt, föreställer sig regeringen att vi ska kunna bygga så mycket vind och sol under de kommande åtta åren?

- Regeringen saknar fortfarande konkreta verktyg med vars hjälp kommuner och stat tillsammans kunde utse platser för den nya energin, skriver Martin Lidegaard, vice ledare för Socialliberala partiet, i en kommentar.