Tyskland skruvar upp landets vindambitioner

Konstruktion av vindturbin i tyska Rheinland-Pfalz, Pressfoto: Kredit: BWE/© GAIA mbH, Lambsheim

Tyskland räknar med att ha täckt 80 procent av elförbrukningen från förnybara energikällor, vilket blir ungefär en fördubbling från nivån 2021 på 42 procent.

Den tyska regeringen höjer därför ambitionerna inom vindenergi och förbereder sig för att sätta upp mer än 10 gigawatt i ny kapacitet varje år.

Det skriver branschorganisationen Wind Europe, efter att den tyska regeringen antagit det så kallade "påskpaketet".

Långsiktig budgivningsplan

Wind Europes vd Giles Dickson beskriver paketet som "utmärkt".

- Det kommer att pådriva utbyggnaden av vindenergi, både på land och till havs. Och skapa stora auktionsvolymer. En tydlig och långsiktig auktionsplan. Och det avgörande är att det har gjorts stora framsteg när det gäller att förenkla tillståndssystemet för vindkraftsparker. Utan detta skulle målen vara rent akademiska, betonar Dickson.

- Satsningen är ett starkt exempel för resten av Europa", sa Giles Gickson i ett uttalande.

Från 2025 och framåt kommer mer än 10 gigawatt att installeras enbart för utbyggnad av landvind varje år, och för att leverera denna volym kommer den tyska regeringen att öka den årliga auktionsvolymen till upp till 12 gigawatt.

Paketet höjer också Tysklands mål inom havsvind, med sikte på 30 gigawatt 2030, 40 gigawatt 2035 och minst 70 gigawatt 2045.