Enercon: Alla europeiska tillverkare av vindkraftsturbiner har problem

E-112 vid tyska Ems Emden, Enercons hittills enda havsbaserade vindturbin installerad. Foto: Wikipedia Common, kredit: Bin im Garten

Tyska vindkrafttillverkare varnar för att de drastiska kostnadsökningarna i branschen utmanar företagen.

Alla europeiska vindkrafttillverkare har för närvarande problem, och för att skapa en mer robust energisektor i Europa är det nödvändigt att inte fokusera på priset.

Det var ett meddelande från toppchefen för den tyska vindkrafttillverkaren Enercon, Jürgen Zeschky, som offentliggjordes vid en vindenergikonferens i Bilbao, och som publicerades av tidningen Recharge News.

Outsourced

De senaste åren har kostnadssänkningar gjort det möjligt att sänka priserna och låga priser har drivit på utvecklingen, säger Enercons vd.

- Vi har skapat en lågkostnadsbas, men priset har fungerat som en outsourcing till lågkostnadsländer. Om man tittar på Europa och Tyskland tappar vi ständigt arbetsplatser i branschen genom att flytta till andra länder, sa Jürgen Zeschky på konferensen.

Mot bakgrund av Rysslands krig i Ukraina understryker han att det inte bara handlar om kostnader, utan hela energisituationen i Europa.

Hos en annan tysk vindkraftstillverkar, Nordex, är budskapet i stort sett detsamma. Enligt företagets vd, José Luis Blanco, var ekonomin och vindkraftindustrin redan ödelagd av Ukraina-kriget.

Misslyckad policy

Blanco tillskrev detta på en hård prispress från auktioner och låg synlighet för den marknadspipeline som följer av en misslyckad policy.

- Vi säljer ständigt med förlust på grund av dynamiken i auktionerna och volymernas låga synlighet, säger José Luis Blanco till Recharge News.

Enligt Blanco investerar Nordex i volymer i förtroende för marknadsdynamiken, men när volymerna inte kommer och fabrikerna är tomma är det bättre att åtminstone ha lite grann kassaflöden än inga alls.

Enligt Nordex vd blir konsekvensen en "självdestruktiv loop".

Han anser att om Europa vill tredubbla sin vindkraftkapacitet så är det nödvändigt att stödja försörjningskedjans oberoende.

- Nordex kommer för närvarande i närheten av 85 procent när det gäller industrikomponenter från Kina, José Luis Blanco till Recharge News.