Slutför ditt vindprojekt med CIC - precis som vi gjorde i Norra Hunna

CIC (Connected Infrastructure Capital) är en snabbväxande ung investerare inom förnybar energi, grundad 2019, och specialiserad på förvärv av vindkraftsparker i norra Europa. Vi fokuserar på förvärv av förnybara energiprojekt som är i sen utvecklingsfas eller redan i drift.

CIC äger och driver redan vindkraftsprojekt i Tyskland, Sverige och Nederländerna med en total installerad effekt på mer än 100 MW. Dessa tre marknader speglar våra strategiska kärnfokusområden och vi tror att vi kommer att växa avsevärt inom detta område kommande år. Vårt mål är att bygga upp en portfölj på 500 MW under de kommande två åren.

Låt oss titta närmare på ett bra exempel på vår expertis.

Vi tog över Norra Hunna vindkraftsprojekt i Sverige SE 3 i en sen utvecklingsfas. CIC var tvungen att hitta en lösning på flera kvarvarande problem för att kunna bygga och driftsätta projektet framgångsrikt under Corona-pandemin.

Här är historien i detalj: I slutet av 2019 startade vi vår sedvanliga due diligence-process genom att utreda tekniska, juridiska och skatterelaterade frågor. Därefter förvärvade vi planeringstillstånd och löste några kvarvarande planeringsfrågor samt beställde nätanslutning.

Då fanns redan vindrapporter baserade på korrekta mätningar tillgängliga och var en del av projektet. Sedan förhandlade vi och undertecknade TSA- och O&M-kontrakten med Siemens Gamesa för leverans, montage och långtidsservice av fyra Siemens Gamesa DD 142 vindturbiner. Sist men inte minst förhandlade vi fram och slöt ett interimfinansieringsavtal med en privat bank i Hamburg i Tyskland.

År 2020, precis innan pandemin drog fram över Europa, började CIC sin roll som generalentreprenör (EPC) av vindkraftsparken och ordnade med alla lokala entreprenörer, för till exempel tillfartsvägaroch bergsprängning, intern elektrisk infrastruktur och vindkraftsfundament. Kort därefter – mitt under en sträng vintersäsong – inleddes byggfasen ochvägar byggdes och förbereddes för senare leverans av överdimensionerade och tunga kranar ochvindkraftskomponenter. Allt som allt breddade CIC fem kilometer av den befintliga vägen, justerade dess höjdprofil och byggde ytterligare sju kilometer ny väg, ramper och kranplattformar i en svår och stenig terräng.

Under tiden hade vi förhandlat fram och slutit ett långsiktigt finansieringspaket för seniorprojekt tillsammans med en PPA. Våren 2021 togs de fyra turbinerna i drift och har sedan dess varit i kommersiell drift. Den kommersiella och tekniska ledningen av projektet har utförts av CIC, ägare av Norra Hunna Vind AB. Med en produktion på 51 GWh el per år levererar Norra Hunna vindkraftspark grön el till cirka 10 000 hushåll i Askersunds kommun.

CIC har kompetensen och den finansiella styrkan att stödja utvecklare med det gemensamma målet att slutföra projektplaneringen och gå i hamn med projekt. Vår djupa kommersiella och tekniska erfarenhet kommer att leda till en win-win-situation för alla parter.

Besök CIC:s hemsida HÄR!

Tveka inte att kontakta oss för ytterligare informationsutbyte om ditt projekt:

Christian Liebel
Investment Director
+49 40 22 65 92 38 95
c.liebel@cic-europe.eu

bild