Tysklands Energiewende bromsar i skuggan av kriget

Kolkraftverk i Boehlen, Tyskland. Foto: Flickr..Kredit: Trey Ratcliff

Efter Rysslands angrepp på Ukraina har det kommit till enorma omvälvningar inom europeisk och tysk politik. Uppenbarligen tvingas den tyska regeringen att ompröva en mängd tidigare energipolitiska beslut.

Den Rysslandspolitik som i över 20 år har byggt på en strävan efter goda handelsrelationer och oupphörliga försök till dialog och förhandlingar, har nu mer eller mindre kastats på historiens skräphög.

Inom loppet av några dagar ställde Tyskland sig bakom långtgående ekonomiska sanktioner mot Ryssland, samtidigt som man slog fast enorma satsningar på det egna försvaret.

Stendöd gasledning

Det rysk-tyska gasledningsprojektet Nord Stream 2, som länge sågs som enbart ett ekonomiskt projekt, är i dagens läge stendött. I skuggan av allt det här har också kärnkraftens fortsatta roll blivit en del av diskussionen.

Från de energibolag som driver de tre reaktorer som fortfarande är i användning, ser man ändå inte att en fortsättning efter år 2022 är möjlig. Man är redan nu så långt i förberedelserna att stänga också de här reaktorerna, att en kursändring inte längre är möjlig.

Ekonomi- och klimatminister Robert Habeck har visserligen meddelat att han kommer att låta utreda om det är möjligt att förlänga driftstiderna, men också han hänvisar till bolagens hållning.

För att minska på beroendet av rysk gas kommer Tyskland i ett första skede att bygga två terminaler för flytande naturgas. Därtill ska utbyggnaden av de förnybara källorna försnabbas.

Energiewende i uppförsbacke

Beslutet att avveckla kärnkraften i Tyskland fattades efter olyckan i Fukushima år 2011.

Bara några månader tidigare hade regeringen Merkel slagit fast en förlängning av driftstiderna för de tyska reaktorerna. Tanken var att vissa av de tyska reaktorerna skulle vara i användning långt in på 2030-talet.

I samband med att avvecklingsbeslutet presenterades betonade Merkel att satsningarna nu ska ligga på förnyelsebara energikällor, utan att man för den skull ska bli mer beroende av import.

På båda de här punkterna har omställningen, som går under benämningen Energiewende, ändå inte gått enligt plan.

Under de senaste åren har utbyggnaden av de förnyelsebara energiformerna, i synnerhet vindkraften, mer eller mindre stampat på stället.

Kolutvinning fortsätter

En stor del av de nya högspänningslinjer som ska förflytta vindkraftel från norr till söder står fortfarande obyggda, bland annat på grund av otaliga protester.

Då man i Tyskland nu också har slagit fast att man vill avstå från kolkraften blir dessutom beroendet av importerad gas från Ryssland större.

Därav den på sina håll starka politiska viljan att ta i bruk den mycket omstridda rysk-tyska gasledningen Nord Stream 2, trots Rysslands krig mot Ukraina.

Källor TT/ Svenska yle