Eurowind finansierar den första vindportföljen i Italien

Vindkraftverk i Italien. Foto:: lupiquadclub. Licens: Creative Commons, Attribution-ShareAlike 2.0 Generic

Sex mindre projekt med totalt sex turbiner i Italien finansieras nu av den danska byggherren.

Eurowinds Amuni Srl har tecknat projektfinansiering för sin första italienska vindportfölj. Den består av sex turbiner i sex projekt.

De sex turbinerna finns i Mazara del Vallo, Marsala, Salemi, Caltavuturo och Sclafani Bagni i provinserna Trapani och Palermo på Sicilien och består av begagnade Vestas V80-turbiner.

Global utvecklare

Eurowind Energy GmbH är den tyska filialen till moderbolaget Eurowind Energy A/S.

Eurowind Energy A/S (EWE) är ett danskt företag som genom åren vuxit till en ledande utvecklare och operatör av solcell- och vindenergiprojekt. Den 10 januari 2019 gick Eurowind Energy A/S samman med Eniig Renewables A/S (Norlys).

Målet kvarstår att vara en ledande utvecklare av projekt för förnybar energi lokalt och globalt. Ägare till Eurowind Energy A/S är nu EWE Holding ApS och Norlys Holding A/S, vardera med 50 procent av aktierna.