CIP investerar 750 miljarder DKK i olika projekt

Ett av CIP:s investeringsobjekt, en vindkraftspark till havs i Skottland med en kapacitet på 588 megawatt. Parken som kallas för Beatrice, ligger 13,5 km från kusten i Outer Moray Firth (Skottland) på Smith Banks nordvästra spets, och har en kapacitet på 588 MW, vilket ger vinddriven el för upp till 635 000 hem. Det är den största operativa vindkraftsparken till havs i skotska vatten.Foto: Berwick Bank Project

Copenhagen Infrastructure Partners, CIP, avser att ligga i framkant nu när de vill bestämma agendan på marknaden för förnybar energi i ett läge då företaget vill investera många danska miljarder under de närmaste åren.

Den danska infrastrukturfonden har en ambition att förvalta mer än 100 miljarder dollar. Fram till 2030, vilket motsvarar ca 750 miljarder DKK, och därför kommer man att investera i olika teknologier, säger partner Michael Hannibal till tidskriften Børsen .

- Om vi ska nå våra mål måste vi ligga i framkant med de som kommer att sätta agendan på marknaden, precis som vi har legat i framkant när det gällde att vinna marknadsandelar inom havsbaserad vind och kraft. Och därför måste vi hålla vad vi lovar. Samtliga projekt vi sätter i gång måste uppfylla tidsplanen och andra nyckelparametrar som pris, kostnad och kvalitet, säger Hannibal till tidningen.