Eurowind köper Vattenfalls danska projekt

AURA Energi träffade en överenskommelse 2021 med Eurowind Energy A/S om att förvärva 50% av K/S Thorup-Sletten, som är den dominerande delen av Danmarks största landbaserade vindkraftspark. Parken ligger mellan de två danska kommunerna; Vesthimmerland och Jammerbugt. Foto: EuroWind

Med förvärvet av Danmarks största vindkraftsprojekt på land och tre andra projekt lägger projektutvecklaren potentiellt till 325 megawatt samt ytterligare pågående klagomål, till portföljen.

Vattenfall har äntligen lyckats hitta en köpare till sina danska utvecklingsprojekt. Mer än ett år efter att det svenska energibolaget berättade bland annat för EnergiWatch att man hade påbörjat processen med att avyttra sina vindkraftprojekt på land och avveckla andra i Danmark, slår Eurowind till och tar över portföljen på 325 megawatt med 74 turbiner i 4 parker. De två parterna vägrar emellertid att avslöja köpeskillingen.

- Vi är mycket glada över att vi har kunnat ingå det här avtalet med Vattenfall om de fyra projekten. Vi tror att alla fyra projekten kommer att bidra väsentligt till den gröna omställningen i Danmark. Det är fyra bra projekt som passar riktigt bra in i vår befintliga portfölj av projekt under utveckling, säger Eurowinds vd Jens Rasmussen.

För Vattenfalls del innebär avyttringen däremot inte ett helt avsteg med danska landvindar. Efter avyttringen av projekten och efter förra årets avyttring av ett antal mindre parker till European Energy, har det svenska energibolaget fortfarande en portfölj på 210 megawatt i Danmark. Detta företag planerar att fortsätta sin verksamhet i framtiden, lyder meddelandet.