Northvolt kommer att omvandla över 120 år gamla pappersbruk till batteriproduktion

Anläggningen kommer att producera upp till 100 gigawattimmar katodmaterial årligen, som sedan kommer att monteras på Northvolts övriga anläggningar. Den kommer också att lansera battericellproduktion. Foto: Northvolt

Den svenska Tesla-konkurrenten tar över ett gammalt pappersbruk i Borlänge, som ska inrymma Northvolts tillverkning av material till battericeller.

Anläggningen kommer att producera upp till 100 gigawattimmar katodmaterial årligen, som sedan kommer att monteras på Northvolts övriga anläggningar. Den kommer också att lansera battericellproduktion.

Northvolt räknar med att anläggningen, som kommer att sysselsätta 1 000 personer och som bedrivs enbart på förnybar energi, ska vara i drift 2024. Genom att modernisera och återanvända stora delar av en befintlig anläggning för egen produktion, levererar Northvolt företagets cirkulära ambitioner.

Källa: Northvolt