Finsk investerare siktar på 4 gigawatt förnybar energi inklusive solel

Finsk vindpark. Foto: Helen

Det finska investmentbolaget Korkia har lanserat en ny fond för att investera i utvecklare inom förnybar energi.

Det är med stor ambition som finska Korkia har lanserat sin nya fond.

Här har redan utvecklingsprojekt identifierats för långt över 4 gigawatt. Målet för fonden är främst investeringar i utvecklingsprojekt i Europa, där Storbritannien bland annat står för så kallade investeringsmöjligheter, så kallat deal flow, för mer än 3,5 gigawatt solel, varav 264 megawatt bör vara i sen utvecklingsfas.

Källa: Korkia