EU-banken kommer att samfinansiera över 400 megawatt vind- och solenergi i Spanien och Portugal

EU-banken investerar i över 400 megawatt vind- och solenergi i Spanien och Portugal. Foto: Creative Commons Lic. Caroline Martin (Wikipedia)

Europeiska investeringsbanken kommer att samfinansiera upp till 430 megawatt vind- och solenergi i Spanien och Portugal.

De spanska och portugisiska klimatambitionerna backas nu upp av europeiska investeringsbanken (EIB), som ska skjuta till 100 miljoner euro i form av i medfinansiering för ett antal sol- och vindprojekt på den iberiska halvön mellan 2021 och 2024.

Detta görs i samarbete med investeringschefen Ben Oldman i form av så kallade unit tranche-lån.

EIB kommer att fungera som huvudlångivare till en investeringsfond som leds av Ben Oldman. Enlig investeringschefen kommer lösningen att överbrygga finansieringsklyftor inom den förnybara sektorn.

 

...