Vindkraften är en lukrativ business, även i Finland

Bygget av ett fundament för vindkraftsverk i Närpes. Foto: ksbr.fi/project

- Finländska staden Närpes kommer producera vindkraft i decennier – men vinsterna hamnar annanstans, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Stora företag och placerare kan i dag plocka ut miljonvinster på vindelsproduktionen. Men bara en liten del av inkomsterna stannar kvar på orten där vindmöllorna snurrar.

Flera stora företag och investeringsfonder satsar stort på utbyggnaden av vindkraft. Förväntningarna är höga men så kan investeringarna ge miljoner euro i vinst.

Vindkraftsparkerna betalar en hyra till markägarna där möllorna står och kommunen kan räkna med inkomster från fastighetsskatten. De här summorna är ändå betydligt lägre än de som de stora spelarna på marknaden kammar hem.

Närpes håller i snabb takt på att bli en “vindkraftskommun”. Men i slutänden är det bara en bråkdel av pengarna som stannar kvar i staden; allt fler utländska investerare äger i dag den ”närpesiska vindkraften”.

Fortum sålde sin vindpark

Närpes hör till de kommuner som på några år har gått från ett ensamt vindkraftverk till tiotals möllor, som inom några år planeras bli 150 - 200. Vindkraften har med andra ord blivit en industri med stora ekonomiska insatser. De små lokala ägarintressena har snabbt förbytts till internationella placerare och inhemska storbolag.

Åttio procent ägs av schweiziska Energy Infrastructure Partners (EIP) med kopplingar till storbanken Credit Suisse. Resten äger Fortum, som fram till för ett par år sedan ägde hela Kalax vindkraftspark, men sålde merparten till schweizarna.

Affären gav Fortum cirka 250 miljoner euro. Förutom Kalax vindkraftpark ingick tre vindkraftsparker, två i Norge och en i Sverige.

För Fortum har det blivit viktigt att fånga upp kapital på marknaden för att kunna bygga ut vindkraften.

Strategin är delat ägarskap av vindkraftsparker. Fortum erbjuder kunskap om vindkraftsprojekt, de uppför vindmöllor och tar sedan hand om underhållet.

Sedan fortsätter de som minoritetsägare och med försäljningsvinsten av majoriteten av aktierna, som med Kalax vindkraftspark, frigörs kapital för att bygga upp nya vindkraftsprojekt.

Markägarnas andel är klen i jämförelse

Markägaren är nyckeln till vindkraftsetableringen. För att kunna bygga ett vindkraftverk behöver bolaget ett arrendeavtal med den som äger marken.

Det ger markägaren stadiga inkomster i flera decennier. I Fortums fall talas det om ca 20 000 euro per mölla och år.

Men de stora pengarna att hämta finns på annat håll.

Förutom de stora investeringsbolagen har placeringsinstitut som Taaleri och Ålandsbanken intresserat sig för vindkraft.

De samlar ihop pengar via fonder och köper sedan upp vindkraftparker eller så bygger de upp dem från start.

Taaleri har investerat i tolv vindkraftparker i Finland och har också vindkraftsplaceringar i Europa och i USA.

Ålandsbanken började med vindkraftsfonder för snart ett år sedan. Intresset för fonderna var stor redan vid starten.

Avkastningen på vindkraftfonder ligger på mellan fem och sju procent. Men avkastningen är närmare nio procent när inhemska placeringsfonder också bygger vindkraft utanför Finland.

Med tanke på att vindkraftparkerna blir allt fler och breder ut sig över allt större ytor även i Finland sätter de allt mer sin prägel på den lokala miljön. Landskapet förändras på ett påtagligt sätt.

Källa: Svenska Yle