Varanger Kraft kommer att flytta en del av vindkraftsparken på grund av renar

Bygget av Raggoviddas vindkraftspark försenas. Foto: VARANGER POWER WIND

Tredje etappen av Raggovidda vindkraftpark i Norge måste flyttas så att renarna i området inte störs, meddelar Varanger Kraft efter möten med samerna i området

Området som ska inrymma den tredje etappen av vindkraftsparken Raggovidda måste flyttas anser både byggherrar och samer.

Sedan utvecklingen av parken inleddes 2005 har nya rön gett upphov till omprövning av turbinernas placering, skriver Europower Energy.

Den tredje etappen var planerad att byggas i den södra delen av området, men nu vill Varanger Kraft istället bygga norr om de två första etapperna.