"Finland ett av de attraktivaste länderna för ny vindkraft just nu, ur investeringssynpunkt"

Taaleri är en etablerad vindkraftsaktör i Finland. Foto: Taaleri

- Elproduktionen med hjälp av vindkraft växer nu i Finland med sådan fart att det kan vara svårt att få tag på mark för att bygga nytt, skriver Helsinforstidningen Hufvudstadsbladet.

Om tre år står vindkraften för en fjärdedel av elproduktionen i Finland om alla beräkningar slår in. Det innebär att konkurrensen om lämplig mark för nya vindkraftsprojekt är hård.

Vindkraften fick en långsam start i Finland. Så sent som 2010 stod vinden för mindre än en procent av den el som producerades i Finland. I fjol var andelen uppe i över tio procent och vindkraftens andel av landets elproduktion fortsätter att växa.

Det innebär att konkurrensen både om mark som passar för vindparker och om kraftverksprojekten är hård. Vindkraften får inte heller längre några stöd utan elproduktionen är lönande i sig själv.

– Finland är ett av de länder där balansen mellan risk och avkastning är allra bäst just nu, säger Jenny-Li Holmström, portföljförvaltare på placeringsbolaget Taaleri, till Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet.

Mycket av den finländska vindkraften är koncentrerad till Österbotten. Simo är Finlands mesta vindkraftskommun räknat i antal vindkraftverk, Närpes finns på plats fyra på listan. Mycket av den nya vindkraften koncentreras till kommuner som redan visat sig vara lämpliga för ändamålet.

- Finland är ett av de mest attraktiva länderna för ny vindkraft just nu, säger Jenny-Li till Hufvudstadsbladet.

- Bolaget har en egen grupp på tio ingenjörer och några av dem förhandlar med kommuner och markägare på orter där vindkraften är aktuell. Det är viktigt med lokalkännedom, påpekar Jenny-Li Holmström. Språkkunskaper är också viktiga, den som vill bygga i Finland ska kunna finska och de som vill bygga i finlandssvenska delar av landet bör kunna tala svenska.

Det fanns en kort period efter att statsstöden upphört då det inte var tillräckligt lönsamt att bygga vindkraft i Finland. Under den perioden etablerade sig Taaleri internationellt.

 

...