ScotWinds vindkraftverksleasing till havs ökar Skottlands noll CO2-ambitioner

Arealen på havsbotten, som täcks av de avtalade 17 projekten, är drygt 7 000 kvadratkilometer stor. Foto: ScotWinds

Crown Estate Scotland offentliggjorde nyligen resultatet av myndighetens ansökningsprocess för ScotWind Leasing, den första skotska uthyrningsrundan för havsbaserad vind på över ett decennium och den första någonsin sedan den brittiska förvaltningen av vindkraftsrättigheter till havs delegerades till Skottland.

Resultatet som meddelades bara för månader efter att Glasgow var värd för den globala klimatkonferensen COP26 visar den enorma möjlighet som Skottland har när det gäller att omvandla landsdelens energimarknad och uppnå en nettonollekonomi.

Tyngdpunkterna inkluderar:

17 projekt har valts ut av totalt 74 ansökningar och dessa har nu erbjudits optionsavtal som garanterar deltagarna rätten till specifika områden på havsbotten.

Totalt knappt 700 miljoner pund kommer att betalas av de framgångsrika kandidaterna i form av optionsavgifter, som sedan överförs till den skotska regeringen, för att användas för offentliga utgifter.

De första indikationerna tyder på en framtida investering på flera miljoner pund i Skottlands försörjningskedja.

- Dagens resultat är ett fantastiskt förtroendevotum för Skottlands förmåga att förändra vår energisektor. Bara för ett par månader efter att ha varit värd för klimatmötet COP26 har vi nu tagit ett stort steg i riktning mot möjligheten att kunna hantera vår framtida ekonomi med hjälp av förnybar el, förklarade Simon Hodge, vd för Crown Estate Scotland.

- Förutom miljöfördelarna representerar detta också en stor investering för den skotska ekonomin, med cirka 700 miljoner pund som levereras rakt in i de offentliga finanserna och åtaganden i leveranskedjan för miljarder pund. Mångfalden och omfattningen av de projekt som kommer att gå vidare till nästa steg visar både de anmärkningsvärda framstegen inom vindkraftssektorn till havs och ett tydligt tecken på att Skottland kommer att bli ett stort nav för vidareutvecklingen av denna teknik under de kommande åren, sade Simon Hodge.

Om någon av ansökningarna inte går vidare eller inte leder till ett undertecknande av ett fullständigt avtal, kommer den näst högst poängsatta ansökan istället att erbjudas en plats.

När dessa avtal är officiellt undertecknade kommer detaljerna om leveranskedjans åtaganden, som de sökande har gjort som en del av deras Supply Chain Development Statements, att publiceras.

Detta är bara det första steget i den långa process som dessa projekt måste gå igenom innan man ser nya vindturbiner ute till havs, eftersom projekten utvecklas genom samtycke, finansiering och planeringsstadier.

Ansvaret för dessa etapper ligger inte hos Crown Estate Scotland, och projekten kommer att gå vidare till ett fullt uthyrningsavtal på havsbotten först när alla dessa olika planeringsstadier har slutförts