Den tyska elproduktionen från sol och vind sjönk med över sju procent under 2021

Rennerod Technology Center i Tyskland, ett tidigare huvudkontor för företaget GFW, utvecklar nya specialkonstruktioner för vindkraftsbranschen som exempelvis detta markbaserade vinschsystem (BGWS). (Foto: Deutsche Windtechnik)

En minskning av produktionen från förnybara källor är en av många anledningar till att Tysklands koldioxidutsläpp ökade markant 2021.

Förnybara energikällor bidrog med 42,8 procent. av tysk elproduktion 2021 - en märkbar minskning från 48 procent året före, skriver tyska Bundesnetzagentur i ett uttalande.

Landets vindkraftverk bidrog mest, med 22,6 procent av elproduktionen. 9,3 procent av den tyska kraften kom från solel och 10,9 procent av tillförd biomassa, vattenkraft och andra förnybara källor.

Enligt tankesmedjan Agora Energiewende är den lägre produktionen av förnybar energi en av anledningarna till att Tyskland har ökat sina utsläpp av växthusgaser med nästan 33 miljoner ton CO2-ekvivalenter jämfört med 2020. Men även den ekonomiska återhämtningen efter coronakrisen har bidragit till de ökade utsläppen, tillsammans med höga

gaspriser, som orsakat en ökad förbrukning av kolkraft. Samtidigt skapade den kallare vintern 2021 ett akut energibehov.

Jämfört med corona-året 2020 har Tysklands utsläpp ökat med 4,5 procent, vilket återigen placerar landet under sitt nationella mål för decenniet. Årets klimatmål blir inte heller lätt att nå, har landets nya så kallade "superminister" för klimat och ekonomi, Robert Habeck från De gröna medgett.