Esbjergs hamn kommer att förse fartyg med grön vätgas via landbaserade kraftverk

Esbjergs hamn i Danmark. Foto: Christer Holte/Esbjerg Havn

Esbjergs hamn blir först i världen med att kunna leverera överskottsenergi från vindkraftverk omvandlade till vätgas genom ett landkraftverk.

- Esbjergs teknologiföretag CS Electric kommer att leverera ett landkraftverk baserat på grön vätgas till Esbjergs hamn, skriver Jydske Vestkysten.

Enligt hamnen och CS Electric kommer landkraftverket att vara det första i världen att leverera grön vätgas till sjöfarten.

- Vi fokuserar på att utveckla effektiva och hållbara lösningar, och framför allt inom den maritima industrin, där takten ska sättas i relation till den gröna omställningen, är vi redo med många bra och CO2-reducerande lösningar, säger Søren Mathiasen, vd direktör för CS Electric.

Anläggningen ska byggas med bränsleceller från det kanadensiska företaget Ballard. bränslecellerna förväntas bli installerade i hamnen under andra halvåret 2022. Innan dess ska CS Electric genomföra ett fullständigt funktionstest.

Enligt Gert Andersen, försäljningschef på CS Electric, kan lösningen med tiden även användas i andra branscher, till exempel som energiförsörjning till datacenter.