Analytiker: Vestas orderingång är en besvikelse, men ingen katastrof

Under året 2021 landade orderingången hos Vestas på totalt 1398 megawatt i form av nya turbiner. Å andra sidan nådde de inte riktigt rekordåret 2018, då ordervolymen uppgick till 1886 megawatt. Foto: Vestas

- Den svaga orderingången beror självklart på Vestas massiva prisökningar. Sådant förlänger avtalsförhandlingar, säger aktieanalyschefen på danska Sydbank.

- Orderingången från Vestas är svag, även efter en fin slutspurt under förra årets sista dagar. Den lägre nivån beror på att Vestas drivit igenom prishöjningar, bedömer aktieanalyschefen på Sydbank, Jacob Pedersen, i en kommentar.

Han menar dock att det borde finnas förseningar snarare än permanent förlorade beställningar, och med en stor orderstock i slutet av 2021 finns det trots allt en trygg säkerhetsmarginal för 2022.

- -Den svaga orderingången under fjärde kvartalet är givetvis en besvikelse, men med en orderstock på 21 200 megawatt i slutet av 2021 har Vestas klara perspektiv när det gäller aktivitetsnivån under 2022. Så det är ingen katastrof att orderingången har försenats, skriver Jacob Pedersen.

Det fjärde kvartalet 2021 började för Vestas del med en aldrig tidigare skådad 67 dagars torka.

- De inkommande beställningarna tog bara fart under de allra sista dagarna av kvartalet, men det var inte tillräckligt för att kompensera för en svag start, skriver Jacob Pedersen.

Under fjärde kvartalet 2021 offentliggjorde Vestas totalt 15 order för totalt 2011 megawatt. Dessutom räknar Jacob Pedersen med en lägre oanmäld orderingång på ca 1000 megawatt och därmed en total orderingång under kvartalet på ca 3000 megawatt.

- Den svaga orderingången beror självklart på att Vestas genomförde massiva prishöjningar (troligen i storleksordningen 10 procent). Det förlänger kontraktsförhandlingarna, bedömer Pedersen.

Prisökningarna bör därför även framöver framgå tydligare i försäljningspriset per megawatt. Jacob Pedersen räknar med ett snittpris på 0,83 miljoner DKK motsvarande totala order på 2,5 miljarder DKK under kvartalet.

För helåret 2021 sänker han sin uppskattning av den totala orderingången från 16 000 megawatt tidigare till 14 000 megawatt, medan ordervärdet uppskattas till 11,6 miljarder DKK inklusive havsvindbeställningar.

Medan beställningarna hos Vestas var tröga under fjärde kvartalet, är det första intrycket hos Jacob Pedersen att det går lite "som vanligt" med konkurrenterna.

- Det understryker intrycket av att konkurrenterna inte låg i framkant med att kunna öka försäljningspriserna, trots att de hade ett mycket större behov av det resultatmässigt, skriver analytikern.

Enligt analytikern kan detta potentiellt flytta en del marknadsandelar ett tag till Vestas förlustbringande konkurrenter som annars har betonat under de senaste kvartalen att lönsamhet går före volym.

- Därför räknar vi inte med några permanenta förändringar när det gäller fördelningen av marknadsandelar, skriver Jacob Pedersen.

 

...