Vindindustrin gör Danmark till ett grönt föregångsland

Danmark, som har lite drygt hälften av Sveriges befolkning och BNP, har en miljöteknikexport som ligger på 90 miljarder kronor, enligt Energistyrelsens siffror. I "lille" Danmark arbetar 106 000 personer med miljöteknik. Motsvarande siffra i Sverige med sina tio miljoner invånare är, enligt Verket för tillväxtanalys, 69 000 personer. Foto: Colourbox

Vestas, Siemens Gamesa och LM Wind Power står för mer än hälften av de patent på CO2-reducerande teknologi som har sökts i Danmark under det senaste decenniet, enligt en ny rapport.

När Danmark berukar betecknas som  "ett grönt föregångsland" beror det först och främst på den danska vindkraftsindustrin.

Det är slutsatsen av det danska patent- och varumärkesstyrelsens senaste analys av förra årets danska patent. Här framgår också att Siemens Gamesa, Vestas och LM Wind Power tillsammans stod för mer än hälften av de gröna patent som söktes under åren 2011-2020.

- Mätt i antalet CO2-reducerande patent är Danmark först och främst ett vindkraftsland. Visserligen tas ett antal gröna patent inom exempelvis lantbruk och byggnation, men inte i samma utsträckning, säger Rune Bjørn Lorentzen, chef för policy och analys i det danska patent- och varumärkesstyrelsen, i en kommentar till rapporten.

Det är särskilt turbinjätten Vestas som står för denna utveckling, eftersom tillverkaren ensam står för nästan en tredjedel av de danska gröna patentansökningarna under det senaste decenniet.

Gröna Danmark

Det framhålls ofta att klimat är ett nytt politiskt fokus, men i det danska näringslivet har det, enligt det danska patent- och varumärkesstyrelsens analys, varit ett fokus i näringslivet under lång tid.

Under det senaste decenniet har patentansökningar för CO2-reducerande teknologier stått för cirka 17 procent. av det totala antalet ansökningar i Danmark. Det är betydligt högre än vad man ser i normalt jämförbara länder som Tyskland och USA. Under perioden 2018-2020 har grönenergiområdet fått ytterligare ett lyft i Danmark då andelen ansökningar om gröna patent steg med 27 procent.

Under samma period har andelen gröna patentansökningar legat på mellan fem och tio procent i Tyskland, Kina, Sverige och USA. I Danmark söktes 90 gröna patent per en miljon invånare år 2020, medan samma siffra för USA är tio gröna patent.