Världens största vindkraftspark till havs har producerat sin första el

Hornsea Two Offshore Wind Farm ligger cirka 89 km (55,3 miles) utanför Yorkshires kust i Nordsjön och intill Hornsea One, världens hittills största vindkraftspark till havs. Foto: Ørsted

Ørsted förbereder nu för att installera de sista turbinerna till vindkraftsparken Hornsea 2 till havs, varefter alla turbiner ska anslutas till elnätet nästa år.

- Hornsea 2, som kommer att bli världens största i sitt slag, har nu producerat sin första kraftmängd, meddelade den danska energijätten.

-Vi är nära att nå vårt mål och nu börjar vi installera de sista havsbaserade vindkraftverken, varefter de ska testas, driftsättas och anslutas till elnätet under det nya året. Ett stort tack till alla som trots pandemin har hållit projektet på rätt spår, säger Patrick Harnett, programchef för Hornsea 2.

Parken ligger knappt 90 kilometer utanför Storbritanniens östkust och kommer att bestå av 165 stycken 8 megawatt starka Siemens Gamesa-tillverkade vindkraftverk.

Hela parken kommer att kunna producera 1,32 gigawatt el.

När parken står färdig kommer den alltså att ta över första platsen i rangordningen som världens största beställda vindkraftspark till havs från Ørsteds grannprojekt Hornsea 1.

Det pågår ytterligare två projekt i Hornsea-området i den engelska delen av Nordsjön. Hornsea 3 fick myndighetsgodkännande i december 2020, medan Hornsea 4 fortfarande är i planeringsfasen.