Japansk oljegigant köper sig in i två holländska vindkraftparker till havs

I en vindkraftpark till havs, Borssele 3 + 4, kommer Inpex att ha en andel på 15 procent. En annan vindpark utanför Westkapelle på 731,5 megawatt togs i drift i år. Foto: Inpex Renewable

Det japanska oljebolaget Inpex kommer att köpa en andel på 50 procent i havsbaserade vindkraftparken Luchterduinen och 15 procent i Borssele 3 + 4 utanför den holländska kusten.

Det japanska oljebolagets nystartade brittiska dotterbolag Inpex Renewable har ingått avtal om att köpa in sig i två havsbaserade vindkraftparker utanför den holländska kusten.

Avtalet har ingåtts med ett av det japanska konglomeratet Mitsubishis dotterbolag i landet, Diamond Generating Europe. Innan överföringen är klar måste den godkännas bland annat av de nederländska myndigheterna.

Vindkraftparken Luchterduinen har en prestanda på 129 megawatt. Inpex köper där hälften av aktierna. Vindparken har varit i drift sedan 2015.

Enligt Inpex arbetar företaget med att utöka sina projekt inom området förnybar energi, särskilt genom att använda sin erfarenhet från olje- och gasutveckling i nya havsbaserade vind- och geotermiska projekt.