Ny rapport: 2022 kommer att bli ett rekordår i USA för vind och sol

Enligt rapporten kommer så mycket som 44 gigawatt solenergi och 27 gigawatt vind att installeras i USA nästa år. För solenergi är prognosen nästan det dubbla. Foto: Sun Power Limited

Sol- och vindkraftutbyggnader i nyttoskala kommer att slå nya rekord 2022, enligt en ny rapport från S&P Global Market Intelligence.

Enligt rapporten fortsätter Kalifornien att leda landet inom grön teknik och har de lägsta utsläppen av växthusgaser per capita, även med en växande ekonomi och befolkning.

USA:s sol- och vindutbyggnad är på väg att slå nya rekord under 2022 när farten bakom energiomställningen växer, enligt en ny rapport från S&P Global Market Intelligence.

Som jämförelse har

S&P hänvisade också till den aktuella efterfrågeökningen hos företag. För företag som vill minska utsläppen är bytet till förnybar energi vanligtvis ett av de första och enklaste stegen. Sammantaget förväntar sig S&P att vind- och solkraftskapacitet som kontrakterats med andra än rena nätverk kommer att nå 40 gigawatt nästa år.

Energilagring, som är nyckeln för intermittenta kraftkällor som vind och sol, växer också. S&P förväntar sig att 8 gigawatt i fråga om lagring ska installeras 2022, vilket är ungefär sex gånger högre än det tidigare rekordet från 2020.