Finländska försvarsmakten stoppar vindkraftprojektet i Lappträsk

Finländska vindkraftverk. Foto: Tomi Lehtola, YHA

- Kommunen Lappträsk i Finland ser ut att gå miste om det vindkraftprojekt som energibolaget Ilmatar Energy har på gång i Lappträsk och Lovisa. Orsaken är ett negativt utlåtande från försvarsmakten, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Utlåtandet kan inte förändras även om man skulle förändra vindturbinernas placering, storlek eller antal, sägs det i försvarsmaktens utlåtande till energibolaget Ilmatar Energy.

Enligt de preliminära planerna kunde maximalt cirka 20 vindkraftsverk byggas i området. Området är inritat i regionen Nylands landskapsplan som ett vindkraftsområde.

Det var i slutet av augusti som energibolaget Ilmatar Energy lämnade in ett planläggningsinitiativ till Lappträsk kommun.

Lappträsk kommunfullmäktige godkände initiativet vid sitt möte den 8 september, berättar nyhetssajten Svenska Yle.

Initiativet har också fått medgivande från flera markägare.

Så sent som i somras fick markägare i Lappträsk ta ställning till ett avtalsutkast. Då framkom att en vindkraftpark kan bli verklighet om tillräckligt många markägare vill arrendera mark.

Nu, bara några månader senare, verkar det som om det inte kommer att bli någonting av vindkraftparken.

Kommundirektören i Lappträsk - Tiina Heikka - vet inte hur försvarsmakten motiverar ett nej till vindmöllor i Lappträsk.

– Jag hoppas naturligtvis att beslutet kan förändras, men jag är ganska säker på att vi inte kan påverka det här beslutet, säger Heikka.

Inte bara en säkerhetspolitisk fråga

Ett projekt av den här storleksklassen skulle få betydande ekonomiska konsekvenser - inte bara för Lappträsk - utan för hela regionen.

För att inte tala om den positiva betydelsen med tanke på miljö och klimat. Projektet skulle förstås stödja Finlands klimatstrategi.

Heikka menar att om vi vill öka användningen av förnybar energi, måste vi också vara öppna för utvecklingen av ny teknik och möjliggöra förnybara energikällor.

Kommundirektör Tiina Heikka frågar sig nu om de klimatmål som staten satt upp också finns i praktiken.

Både kommun och markägare förlorar pengar

Trots ett negativt beslut - som troligtvis inte går att rucka på - är det alltså skäl till fortsatt dialog.

Enligt nyhetssajten Svenska Yle säger energibolaget Ilmatar Energys projektutvecklingsdirektör Noora Jaakamo att hon inte kan kommentera ärendet eftersom innehållet i försvarsmaktens utlåtande är konfidentiellt