Eurowind Energy deltar i joint venture i Bulgarien

Vindpark i bulgariska Nejkovo. Foto: EWS Consulting

Danska utvecklaren Eurowind Energy går in på den bulgariska marknaden genom samarbete med investeringsgruppen Renalfa AD.

Eurowind Energy och den bulgariska investeringsgruppen Renalfa AD har etablerat ett joint venture riktat mot den bulgariska marknaden för förnybar energi.

Det nya företaget, EURA Energy, har en utvecklingsportfölj av vind-, sol- och PtX-projekt med en total kapacitet på mer än 1 gigawatt, och företaget planerar att utöka portföljen i Bulgarien.