Närpes vindkraftsvinster hamnar någon annanstans

Vindkraftsparken ligger i Norrskogen i Närpes, norr om Nixmossen och väster om Närpes å och den omfattar 28 kraftverk à 2–5 megawatt. Foto: Vestas

- Vindkraften är en lukrativ business. Stora företag och placerare kan i dag plocka ut miljonvinster på vindelsproduktionen. Men bara en liten del av inkomsterna stannar kvar på orten där vindmöllorna snurrar, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Finländska staden Närpes håller i snabb takt på att bli en riktig “vindkraftskommun”. Men i slutänden är det bara en bråkdel av pengarna som stannar kvar i staden; allt fler utländska investerare äger i dag den närpesiska vindkraften, berättar Svenska Yle.

Flera stora företag och investeringsfonder satsar stort på utbyggnaden av vindkraft. Förväntningarna är höga men så kan investeringarna ge miljoner euro i vinst.

Vindkraftsparkerna betalar en hyra till markägarna där möllorna står och kommunen kan räkna med inkomster från fastighetsskatten. De här summorna är ändå betydligt lägre än de som de stora spelarna på marknaden kammar hem.

Fortum sålde sin vindpark

Närpes hör till de kommuner som på några år har gått från en ensam vindmölla till tiotals möllor, som inom några år planeras bli 150 - 200. Vindkraften har med andra ord blivit en industri med stora ekonomiska insatser. De små lokala ägarintressena har snabbt förbytts till internationella placerare och inhemska storbolag.

Enligt Svenska Yle ägs åttio procent av schweiziska Energy Infrastructure Partners (EIP) med kopplingar till storbanken Credit Suisse. Resten äger Fortum, som fram till för ett par år sedan ägde hela Kalax vindkraftspark, men sålde merparten till schweizarna.

Affären gav Fortum cirka 250 miljoner euro. Förutom Kalax vindkraftpark ingick tre vindkraftparker, två i Norge och en i Sverige.

För Fortum har det blivit viktigt att fånga upp kapital på marknaden för att kunna bygga ut vindkraften, skriver Svenska Yle.

Strategin är delat ägarskap av vindkraftsparker. Fortum erbjuder kunskap om vindkraftprojekt, de uppför vindmöllor och tar sedan hand om underhållet.

Sedan fortsätter de som minoritetsägare och med försäljningsvinsten av majoriteten av aktierna, som med Kalax vindkraftspark, frigörs kapital för att bygga upp nya vindkraftsprojekt.

Markägarnas andel klen i jämförelse

Markägaren är nyckeln till vindkraftsetableringen. För att kunna bygga ett vindkraftverk behöver bolaget ett arrendeavtal med den som äger marken.

- Det ger markägaren stadiga inkomster i flera decennier. I Fortums fall talas det om ca 20 000 euro per mölla och år, skriver Svenska Yle.

Men de stora pengarna att hämta finns på annat håll.

Förutom de stora investeringsbolagen har placeringsinstitut som Taaleri och Ålandsbanken intresserat sig för vindkraft.

De samlar ihop pengar via fonder och köper sedan upp vindkraftsparker eller så bygger de upp dem från start.

Med tanke på att vindkraftsparkerna blir allt fler och breder ut sig över allt större ytor sätter de allt mer sin prägel på den lokala miljön. Landskapet förändras på ett påtagligt sätt.

Källa: Svenska Yle