Belgien och Tyskland närmar sig det danska energiöprojektet

Danska Gottlieb Paludan Architects har hjälpt vattenbyggnadsexperter från DHI A/S att utveckla ett koncept för konstruktion av energiöar som sägs ha minsta möjliga negativa inverkan på den omgivande marina miljön. Utifrån parallell utveckling av byggmetoder och design, samt tvärvetenskapligt samarbete, har Gottlieb Paludan Architects och DHI A/S ritat en ö som är byggd huvudsakligen av sand, som finns i stora mängder på havsbotten. Illustration: Gottlieb Paludan Architects

Det ska nu utredas om den planerade danska energiön ska anslutas till det belgiska fastlandet eller till en annan energiö.

Samtidigt sätter även andra länder runt Nordsjön sin prägel på området där ön eller öarna kommer att placeras.

Begreppet energiö dök upp 2017 när systemoperatörerna danska Energinet, tyska Tennet och nederländska Tennet offentliggjorde sina planer på en hubb för infrastruktur kring havsvindkraft i de södra delarna av Nordsjön.

Sedan dess har projektet professionaliserats till North Sea Wind Power Hub.

Det är dock fortfarande en lång väg kvar innan ett stabilt fundament under de danska energiöarna står fast.

Den ekonomiska grunden stabileras däremot påtagligt i form av nya samarbetsavtal mellan den danska systemoperatören Energinet och dess belgiska motpart samt två andra partners i nordöstra Tyskland, Elia respektive 50 Hertz.

Avtalet som inte binder någon av parterna definitivt till att bygga öarna, men nu framstår de tidigare ingångna avtalen som mer konkreta och förpliktar därmed de systemansvariga att sätta i gång med förstudier av hav och miljö samt utarbeta verksamhetsplaner.

.