Aker-konsortiet får stöd för återvinning av turbinblad

Aker Offshore Wind etablerades formellt sommaren 2020, efter en inkubationstid på några år hos Aker Solutions. En rad avtal mellan Aker Solutions och Aker Offshore Wind säkerställer fortsatt tillgång till global offshoreexpertis. Aker Horizons ägande har gett företaget ytterligare en uppsättning viktiga färdigheter och stöd i uppstartsfasen. Nätverket i den bredare Aker-gruppen av företag, från Cognite och Aize till AkerBP, är en fördel för Aker Offshore Wind och stödjer dess hållbara tillväxt, säger företaget. Bild: Aker Offshore Wind

Det norska företaget Aker Offshore Wind har tillsammans med brittiska partners säkrat ett bidrag från den brittiska regeringen för ett pilotprojekt med utveckling av Storbritanniens första återvinningsanläggning för vindkraftverk.

Ett konsortium bestående av Aker Offshore Wind, Composites UK och forskare från University of Strathclyde har lovats finansiering på 2 miljoner pund. Det skriver Aker Offshore Wind i ett uttalande.

Projektet kommer att pågå under en period, som varar tre år, under vilken partnerna ska utveckla en kommersiellt gångbar lösning, med syftet att garantera en mer hållbar framtid för den globala vindkraftsindustrin.