Nordjyllands vätgaslager blir en europeisk prioritet

Green Hydrogen Hub i norra Jylland blir europeisk prioritet. Bild: Green Denmark

Green Hydrogen Hub, som utvecklades av bl.a. Eurowind, placerades trots allt till EU:s senaste lista över projekt av särskild vikt som öppnas för ekonomiskt stöd.

Det kan mycket väl vara så att Green Hydrogen Hub inte uppfyllde tidigare kriterierna när regeringen nominerade danska kandidater till det alleuropeiska vätgasprojektet Ipcei.

I den senaste och femte upplagan av listan över infrastrukturprojekt av gemensamt intresse (PCI) har man hittat utrymme för det nordjylländska gaslagringsprojektet.

Projektet bedöms nu som en del av Nordsjöns korridornät, Northern Seas Offshore Grid. Där har det funnits särskilda transnationella nätverksanslutningar som Cobra Cable, Viking Link och den västjylländska nätverksförstärkningen ner till norra Tyskland.