Högskolorna Novia och VAMK får 750 000 euro för projekt om förnybar energi

Hanken Svenska handelshögskolan utreder i samarbete med Novia och VAMK med syfte att bygga infrastruktur kring vätgas i Österbotten inom ramen för projektet H2 Ecosystem Roadmap. Finansieringen kommer från EU:s regionala utvecklingsfonder och har beviljats av Österbottens förbund. Foto: H2 Ecosystem

Projektet ska samarbeta med företagen i Vasaregionen i västra Finland.

Yrkeshögskolan Novia och den finska yrkeshögskolan VAMK i Vasa får 750 600 euro av Finlands Undervisnings- och kulturministerium för projektet Feiso, "Flexible Energy Systems Integration and Optimization".

Högskolorna ska ta sig an den globala hållbarhetsutmaningen för energisystem bland annat med hjälp av artificiell intelligens, heter det i ett pressmeddelande.

- Våra experter inom förnybar energi, industriellt ledarskap, energilagringslösningar och intelligenta system är i framkant när det gäller att stödja övergången till förnybara energilösningar", säger Örjan Andersson, rektor och vd vid Novia, till Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet.

Projektet leds av Novia och ska genomföras i samarbete med företagen i Vasaregionen. Novia konstaterar att Vasa är Nordens ledande energikluster och att projektet stärker den regionala kompetensen ytterligare. Projektet startar nästa år.

5 miljoner till 7 mottagare

Ministeriet delade nu ut totalt cirka 5 miljoner euro till olika projekt vid yrkeshögskolor.

Bland de övriga mottagarna finns Åbo yrkeshögskola som får nästan 800 000 euro för ett projekt om hur man kan behandla dagvatten, alltså bland annat regn- och smältvatten.

Yrkeshögskolan Haaga-Helia i finländska huvudstadsregionen får lika mycket för ett projekt som bland annat ska forska i mötet mellan människor och artificiell intelligens i servicebranschen.