EU avsätter 8,2 miljarder euro till sju gröna projekt

EU har fastställt bindande utsläppsmål för viktiga sektorer i ekonomin för att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser. Fram till 2017 hade EU minskat sina utsläpp med nästan 22 procent jämfört med 1990 och uppnått sitt utsläppsminskningsmål för 2020 tre år tidigare än planerat. Bild: Enlight

Sju projekt har fått stöd från EU:s innovationsfond med syfte att lansera banbrytande teknologier.

De energitunga industrierna står inför en enorm utmaning när utsläppen i framtiden måste fasas ned helt. EU kommer dock att åta sig denna utmaning. Detta ska ske med hjälp av 8,2 miljarder euro, vilket nu tilldelas olika projekt.

- Innovation behövs för att kunna leverera de lösningar vi behöver det här decenniet för att hålla 1,5 grader inom räckhåll. Tillsammans med kraftiga utsläppsminskningar öppnar innovationerna oss vägen till Parisavtalet. Dagens beslut ger konkret stöd till rena teknikprojekt över hela Europa och möjliggör för dem att skala upp spjutspetsteknologier som stödjer och påskyndar övergången till klimatneutralitet, sade EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans i ett uttalande.