S&L Access Systems revolutionerar vindkraftsindustrin med unik lyftkran

S&L Access Systems tillhandahåller och utvecklar högteknologiska produkter för nyinstallation samt service av vindkraftverk. Foto: S&L Access Systems

S&L Access Systems, med Stena AB som huvudägare och Vestas Ventures A/S som delägare, bygger en kostnadseffektiv och säkrare lyftkran anpassad för vindkraftsindustrin. Dessutom innebär den väsentligt mindre miljöpåverkan genom färre transporter. – Det finns ingen liknande lyftkran på marknaden. Målet är att vara en världsledande krantillverkare i vindkraftsindustrin redan inom ett par år, säger Marcus Dahlinder, vd på S&L Access Systems.

Produktchefen och innovatören Mikael Strandberg grundade S&L Access Systems i Örnsköldsvik 2017. I dag är företaget, med ett 20-tal konsulter och anställda, en del av Stenakoncernen och har beviljats stöd av Energimyndigheten. I juni gick även världens största vindkraftsbolag Vestas in som delägare.

– Efter två års intensivt arbete känns det helt fantastiskt att vi närmar oss serieproduktion och kan berätta om kranen för omvärlden. Vindkraftsindustrin är på stark frammarsch i omställningen mot fossilfri el, och vår kran passar in perfekt i utvecklingen mot allt högre torn för bättre energieffektivitet, minskad miljöpåverkan och en snabbare installationstid, säger Marcus Dahlinder.

Just nu genomförs sluttester av lyftkranen i Örnsköldsvik, samtidigt som man jobbar intensivt med att rekrytera flera nya medarbetare. Den första serieproduktionen beräknas vara i gång under första halvåret 2022. Målet är att vara 100 anställda och en omsättning på 3 miljarder inom fem år.

– Företaget är i en mycket expansiv fas, och vi behöver snabbt bli fler som vill vara med på vår spännande resa. Vi ser oss själva som ett Green Tech-bolag som kommer att spela en viktig roll i den framtida energiförsörjningen med en säker, kostnadseffektiv och mer miljövänlig lyftkran, säger Marcus Dahlinder.

Kortfakta om kranen:

  • En vanlig kran kräver 50-80 lastbilar för att frakta alla delar till vindparken. Sedan tar det upp till en vecka att bygga upp den, innan byggnationen av vindkraftverket kan påbörjas. Den här lyftkranen klarar sig med 15 lastbilar, och monteringen av kranen sker parallellt med vindparksbygget tack vare den modulbaserade tekniken – vilket reducerar installationstiden avsevärt.
  • Omkring 75 procent lägre CO2-utsläpp tack vare färre transporter.
  • Kranen möjliggör tunga lyfta på upp till 150 ton på över 200 meters navhöjd. – Lyftkranen greppar runt vindkraftstornet under installationsförloppet. Konceptet ökar säkerheten avsevärt vid tunga lyft samt minskar uppehåll i vindparksbygget på grund av kraftiga vindar.

Besök S&L Access Systems hemsida HÄR!

För mer information, kontakta gärna: Marcus Dahlinder, CEO på S&L Access Systems, 070-485 85 35, Marcus.Dahlinder@Stena.com

S&L Access Systems tillhandahåller och utvecklar högteknologiska produkter för nyinstallation samt service av vindkraftverk. Företaget, som grundades 2017, har ett 20-tal anställda och konsulter. Kontor finns i Göteborg, Västerås och Örnsköldsvik. Stena AB är huvudägare och Vestas Wind Systems A/S är delägare.