Ørsted erbjuder el till delstaten New Jersey

Ørsted har redan lagt bud i detta område och vunnit anbuden för Ocean Wind 1- och 2-projekten på 1100 megawatt respektive 1148 megawatt. Ocean Wind 1 utvecklas tillsammans med PSEG, som äger 25 procent av projektet. Foto: Ocean Wind

Det danska energibolaget har gått samman med PSEG om möjliga kraftleveranser till New Jerseys elnät via Coastal Wind Link-projektet.

Ørsted har tillsammans med det amerikanska energibolaget PSEG lämnat ett antal anbud om leverans av el från vindkraftparker till havs till elnätet i New Jersey, skriver PSEG i ett pressmeddelande.

Buden går under namnet Coastal Wind Link, och är tänkta att transportera "tusentals megawatt" från vindkraftparkerna till New Jersey, skriver PSEG.

- New Jersey fortsätter att vara ledande inom grön energi - både när det gäller att utveckla havsbaserad vindkraft och med framtidsinriktade transmissionslösningar, säger David Hardy, Ørsteds direktör för offshore i Nordamerika.

New Jersey är bland de delstater i USA som investerar mest i havsbaserad vindkraft. Staten har en ambition att bygga offshoreprojekt med en total kapacitet på 7500 megawatt (MW) år 2035.