Tyska RWE lanserar fransk landbaserad vindkraftsel åt Norge

RWE har bland annat investerat mycket i vindkraft. Här är en illustration av Kaskasi, som förväntas vara i drift nästa sommar. Foto: RWE

Tyska energibolaget RWE har tagit i bruk sin första franska vindkraftpark, från vilken statliga norska Statkraft ska köpa el från.

RWE står för Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk , Nordrhein-Westfalens energibolag, och som namnet antyder är det ett statligt ägt företag.

Trots detta har företaget med nästan 10 gigawatt vindkraft i form av global verksamhet i Grekland, Norge, Japan och Storbritannien. Det är dock först nu som RWE kan generera landbaserad vindel i grannlandet Frankrike.

Detta görs med hjälp av Les Pierrots 26 megawatt starka och elva redan befintliga Nordex N117 2400-turbiner.