Forskare anklagar Total Energies för att ha dolt kunskapen om klimatförändringar i årtionden

Total Energies SE, av företaget skrivet TotalEnergies SE, är ett franskt petroleum- och kemibolag. Det är världens fjärde största icke-statliga petroleumbolag efter omsättning. Av privata oljebolag är det bara Shell, BP och Exxon Mobil som har högre omsättning. Foto: TotalEnergies

Danmarks största delägda oljebolag tyngs av en ny forskningsrapport, som visar att moderföretaget i flera år dolt vilken skada dess oljeproduktion har orsakat. Franska moderbolaget Total Energies tillbakavisar kritiken.

Precis som det har varit fallet för ett fåtal av de amerikanska oljejättarna anklagas nu franska Total Energies (tidigare Total) för att ha underlåtit att informera allmänheten om sin kunskap om vilka konsekvenser företagets oljeproduktion har haft på klimatet.

- Redan sedan början av 70-talet visste företaget att stor oljeproduktion var lika med global uppvärmning, hävdar en ny forskningsartikel publicerad i tidskriften Global Environment Change.