IEA: Ambitionerna för en verkningsfull global energiomställning måste höjas

IEA:s nya analys innehåller även en tydlig varning för den riktning och tempot som dagens politik präglas av. Men det erbjuder också en tydlig analys av hur man går in på en ordnad väg som ger en bra chans att begränsa global uppvärmning till 1,5° C och undvika de värsta effekterna av klimatförändringar. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: ComFreak

Genom utbyggnaden av sol- och vindkraft, elfordon och koldioxidfria bränslen, uppstår en ny energiekonomi runt om i världen.

IEA:s nya studie World Energy Outlook klargör emellertid att denna rena energiutveckling fortfarande är för långsam för att man snabbt ska kunna minska de globala utsläppen i riktning mot noll-nivåer. Enligt IEA ökar behovet av en tydligare signal när det gäller ambition och handling från regeringar.

Vid en tidpunkt då beslutsfattarna diskuterar klimatförändringarnas och de volatila energimarknadernas påverkan kommer World Energy Outlook 2021 (WEO-2021) att redogöra för nya styrningsmekanismer vid klimatkonferensen GOP26 i Glasgow, där det presenteras en kritisk möjlighet att påskynda klimatåtgärder och även en verkningsfull övergång till ren energi.

WEO-2021, IEA:s årliga flaggskeppsrapport, visar att globala koldioxidutsläpp ökar igen. Den gemensamma konsumtionen ökar kraftigt i år och koldioxid (CO2) kännetecknas av den näst största årliga ökningen av historien. Utöver netto nollutsläppen med 2050 scenario undersöker WEO-2021 två andra scenarier för att ge insikter om hur den globala energisektorn kan utvecklas under de kommande tre decennierna och vad effekterna kan tänkas bli.