Ørsteds polska joint venture öppnar budrundan för 2,5 gigawatt

Placering av vindparkerna Baltica 2 och Baltica 3 utanför polska kusten. Karta: Polska Grupa Energetyczna (PGE)

Ørsteds polska joint venture öppnar budrundan för 2,5 gigawatt

Ørsted och PGE har startat en budrunda om turbiner för Polens första havsbaserade vindkraftparker Baltica 2 och 3.

Ørsted och Polska Grupa Energetyczna (PGE), som tillsammans kommer att bygga de två havsbaserade vindkraftparkerna Baltica 2 och 3, är nu redo att hitta leverantören av turbinerna för projektet. Det skriver branschmediet Wind Power Monthly.

De två parterna ingick ett 50/50 joint venture tidigare i år på de två vindkraftparkerna till havs, som kommer att ha en total kapacitet på 2,5 gigawatt.

Enligt media uppger Ørsteds projektledare i Polen, Søren Westergaard Jensen, att de två parkerna kommer att bestå av cirka 200 turbiner.

Projekten har redan säkrat miljötillstånd, samtidigt som avtal om nätanslutning har ingåtts. Det förväntas att Baltica 3 kommer att vara klart för drift 2026, medan Baltica 2 förväntas vara klart året därpå.