Finlands Vindkraftsförening: - Elproduktionen med hjälp av vind ökar markant

På tio år räknar Vindkraftsföreningen med att produktionen av vindkraft nästan tredubblas från i dag. Elnätet är förberett, men efterfrågan på el kan tidvis få anpassa sig till utbudet. Foto: Suomen Tuulivoimayhdistys (STY)

Ett vindkraftverk kan i dag producera betydligt mera el än ett som byggdes för bara fem år sedan.

 – Upp till en fjärdedel av elkonsumtionen kan i framtiden täckas av vindkraft, säger Heidi Paalatie på Finlands Vindkraftsförening till Helsingfors-tidningen Hufvudstadsbladet.

Vindkraft och solkraft är starkt på väg även i Finland.  Förfrågningarna om att ansluta ny vindkraft till elnätet blir hela tiden fler. Nätet måste förstärkas på alla nivåer, allt från stamnät till de lokala elnäten.

Men det finns inga tekniska hinder för att öka andelen förnybar el i elnätet, enligt Antero Reilander som ansvarar för kundrelationer på stamnätsbolaget Fingrid.

I prognoserna för hur mycket vindkraft som byggs i Finland de följande tio åren finns det fortfarande stor osäkerhet. Enligt Vindkraftsföreningen är det ändå klart att elproduktionen med hjälp av vind ökar markant.

Osäkerhet råder också kring hur mycket elkonsumtionen egentligen ökar. Vinden är hur som helst en viktig energikälla i ett Finland som strävar efter att vara koldioxidneutralt 2035.

Investeringarna i vindkraft ökar och produktionen är i dag lönsam utan subventioner från statens sida. Vindkraftsföreningen räknar med investeringar på upp till 4 miljarder euro samtidigt som vindkraftverkens effektivitet ökat i och med att de blivit högre och spannet mellan vingarna blivit längre.

Just nu är Finland beroende av elimport för att klara av att täcka efterfrågan, men Sjöblom räknar med att utbyggd vindkraft i kombination med kärnkraftverket Olkiluoto 3 vänder på situationen innan 2030. Då kan det stundvis till och med bli aktuellt med export.

Industrin vill ha förnybart

Det innebär också förändringar då överföringskapaciteten byggs ut och förbindelserna till länder som Storbritannien och Tyskland förstärks. Det underlättar export från Norden till de här länderna.

Hur stor elproduktionen till syvende och sist blir i ett system med mycket förnybar el beror ändå på vädret, på hur mycket det regnar och hur mycket det blåser. Gasums uträkningar bygger på de faktiska väderleksförhållandena under åren 2015-2019.

– Finland har alla förutsättningar att bli ett föregångsland inom vindkraft. Här finns gott om utrymme, det blåser mycket, ingenjörskunnandet är gott, liksom stamnätet, och vi samarbetar bra inom branschen, säger Antero Reilander, till HBL.

 Källa: HBL